نژادکریم ا., سعیدی فرد ط., وحیدنیا ن. و احمدی خ. (2016) “نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکلات عاطفی بعد از ازدواج”, سلامت اجتماعی, 3(4), صص 299–306. doi: 10.22037/ch.v3i4.13176.