عاطف وحید م. ک., حبیبی م., عاشوری ا. و سید علی تبار س. ه. (2016) “استرس فرزند پروری مادران کودکان عقب مانده ذهنی، نابينا، ناشنوا و معلول جسمي-حرکتي”, سلامت اجتماعی, 3(4), صص 330–341. doi: 10.22037/ch.v3i4.11698.