روحانی پژمان, ملک امین, کریمان آرین, شجاعی شیما, و احمدی بادی سارا. 2023. “نقش تغذیه و میکروبیوتای دستگاه گوارش در بیماری التهابی روده کودکان”. سلامت اجتماعی 10 (4):1-18. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31661.