موسوی هدی سادات, و خدابخشی کولایی آناهیتا. 2016. “اثربخشی بازی‌درمانی گروهی به شیوة مراجع‌محوری بر ترس و اضطراب کودکان پیش‌دبستانی”. سلامت اجتماعی 3 (4):261-69. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.13505.