عاطف وحید محمد کاظم, حبیبی مجتبی, عاشوری احمد, و سید علی تبار سید هادی. 2016. “استرس فرزند پروری مادران کودکان عقب مانده ذهنی، نابينا، ناشنوا و معلول جسمي-حرکتي”. سلامت اجتماعی 3 (4):330-41. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.11698.