ایزدآبادی ب.; اکبری ب.; مقتدر ل. روایی بستة آموزشی مبتنی بر رویکردهای مصاحبه انگیزشی و ذهنی سازی در مورد اجتناب تجربه‌ای و حس عاملیت دانش‌آموزان با ترومای کودکی . سلامت اجتماعی, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 30–41, 2024. DOI: 10.22037/ch.v10i4.31734. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31734. Acesso em: 21 ژوئن. 2024.