محبی م.; نویدی مقدم م. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب کرونا و استرس شغلی پرستاران . سلامت اجتماعی, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 51–62, 2023. DOI: 10.22037/ch.v10i3.31709. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31709. Acesso em: 13 آوریل. 2024.