نقوی ژ.; عینی پور ج.; اکبری ب. بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به صرع: یک مطالعه‌ راهنما. سلامت اجتماعی, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 1–12, 2023. DOI: 10.22037/ch.v10i2.31706. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31706. Acesso em: 16 آوریل. 2024.