عنبری ا.; اکبری ب.; صادقی ع.; مافی م. روابط ساختاری کارکرد خانواده و رفتارهای ‌پرخطر نوجوانان با نقش واسطه‌ای عوامل فردی‌‌روانشناختی. سلامت اجتماعی, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 15–27, 2023. DOI: 10.22037/ch.v10i1.31698. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31698. Acesso em: 16 آوریل. 2024.