قائدی ا.; طباطبائی ح. مقایسه هشت هفته تمرینات زنجیره حرکتی باز و بسته بر قدرت و دامنه حرکتی دختران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: یک مطالعه راهنما. سلامت اجتماعی, [S. l.], v. 9, n. 5, p. 1–9, 2023. DOI: 10.22037/ch.v9i5.31520. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31520. Acesso em: 13 جولای. 2024.