حدادی مقدمح.; ابوالقاسمیش.; تیزدستط. رابطه هوش هیجانی، هوش موفق، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان. سلامت اجتماعی, v. 8, n. 4, p. 1-16, 1 سپتامبر 2021.