پناهیان امیریس.; اکبر نتاجک.; فخریم. اثربخشی بازی‌درمانی بر مشکلات برون‌سازی‌ شده کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه. سلامت اجتماعی, v. 8, n. 4, p. 43-54, 18 نوامبر 2021.