محمدزاده ابراهیمیع.; رحیمی پردنجانیط. رابطه تعاملی عوامل استرس زا و مقابله شناختی ناسازگارانه در پیش بینی نشانه-های افسردگی. سلامت اجتماعی, v. 5, n. 3, p. 263-272, 15 سپتامبر 2018.