محمدی ف.; پاکدامن ن.; عرشی ش.; کلاهی ع. ا. نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده برای آزمایشات پیش از ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی ارشاد و فاضل شهر تهران در سال 1393. سلامت اجتماعی, [S. l.], v. 3, n. 4, p. 270–277, 2016. DOI: 10.22037/ch.v3i4.14636. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/14636. Acesso em: 13 جولای. 2024.