ترکش دوز ش.; فرخزاد پ. رابطه اختلالات رفتاری کودکان با سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی. سلامت اجتماعی, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 118–126, 2017. DOI: 10.22037/ch.v4i2.14372. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/14372. Acesso em: 20 می. 2024.