قائدنیای جهرمی ع.; حسنی ج.; فرمانی شهرضا ش.; زارعی ف. بررسي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و طرحواره های هيجاني در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد، ترک کرده و افراد بهنجار. سلامت اجتماعی, [S. l.], v. 3, n. 4, p. 307–318, 2016. DOI: 10.22037/ch.v3i4.13266. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/13266. Acesso em: 13 جولای. 2024.