زمان خانیف.; عباچی زادهک.; امیدنیاس.; ابدیع.; حیدرنیام. تحلیل وضعیت سلامت اجتماعی در استانهای کشور جمهوری اسلامی ایران. سلامت اجتماعی, v. 3, n. 3, p. 181-189, 4 سپتامبر 2016.