سپهرمنشز.; مروجیس. ع. سلامت روان زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج کاشان. سلامت اجتماعی, v. 3, n. 3, p. 228-238, 16 اکتبر 2016.