جبرائیلی ه.; حسنی ج.; حبیبی عسگرآباد م. نقش تعدیل کننده وظیفه شناسی در رابطه با اثر وضعیت اجتماعی- اقتصادی، نوروز گرایی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و پذیرا بودن بر مصرف مواد، الکل و دخانیات. سلامت اجتماعی, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 99–109, 2017. DOI: 10.22037/ch.v4i2.11935. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/11935. Acesso em: 2 مارس. 2024.