سروستانیع.; سید علی تبارس. ه.; بامدادس.; حبیبی عسگرآبادم.; سعیدیط. سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب. سلامت اجتماعی, v. 4, n. 1, p. 15-23, 13 فوریه 2017.