روحانی پ., ملک ا., کریمان آ., شجاعی ش., & احمدی بادی س. (2023). نقش تغذیه و میکروبیوتای دستگاه گوارش در بیماری التهابی روده کودکان. سلامت اجتماعی, 10(4), 1–18. Retrieved از https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31661