پناهیان امیریس., اکبر نتاجک., & فخریم. (2021). اثربخشی بازی‌درمانی بر مشکلات برون‌سازی‌ شده کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه. سلامت اجتماعی, 8(4), 43-54. https://doi.org/10.22037/ch.v9i1.31330