احمدی ز., بزازیان س., تاجری ب., & رجب ا. (2021). مقایسه اثربخشی خنده درمانی و درمان راه حل محور گروهی بر امید به زندگی، معناجویی، شفقت به خود و کاهش قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع دو. سلامت اجتماعی, 8(2), 205–220. https://doi.org/10.22037/ch.v8i2.28498