عاطف وحید م. ک., حبیبی م., عاشوری ا., & سید علی تبار س. ه. (2016). استرس فرزند پروری مادران کودکان عقب مانده ذهنی، نابينا، ناشنوا و معلول جسمي-حرکتي. سلامت اجتماعی, 3(4), 330–341. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.11698