(1)
روحانی پ.; ملک ا.; کریمان آ.; شجاعی ش.; احمدی بادی س. نقش تغذیه و میکروبیوتای دستگاه گوارش در بیماری التهابی روده کودکان. سلامت اجتماعی 2023, 10, 1-18.