(1)
پناهیان امیریس.; اکبر نتاجک.; فخریم. اثربخشی بازی‌درمانی بر مشکلات برون‌سازی‌ شده کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه. سلامت اجتماعی 2021, 8, 43-54.