(1)
احمدی ز.; بزازیان س.; تاجری ب.; رجب ا. مقایسه اثربخشی خنده درمانی و درمان راه حل محور گروهی بر امید به زندگی، معناجویی، شفقت به خود و کاهش قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع دو. سلامت اجتماعی 2021, 8, 205-220.