(1)
موسوی ه. س.; خدابخشی کولایی آ. اثربخشی بازی‌درمانی گروهی به شیوة مراجع‌محوری بر ترس و اضطراب کودکان پیش‌دبستانی. سلامت اجتماعی 2016, 3, 261-269.