(1)
نژادکریم ا.; سعیدی فرد ط.; وحیدنیا ن.; احمدی خ. نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکلات عاطفی بعد از ازدواج. سلامت اجتماعی 2016, 3, 299-306.