(1)
عاطف وحید م. ک.; حبیبی م.; عاشوری ا.; سید علی تبار س. ه. استرس فرزند پروری مادران کودکان عقب مانده ذهنی، نابينا، ناشنوا و معلول جسمي-حرکتي. سلامت اجتماعی 2016, 3, 330-341.