[1]
صفیری س. و کلاهی ع.ا. 2023. معرفی اهداف توسعه پایدار. سلامت اجتماعی. 10, 3 (جولای 2023), 1–31. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v10i3.31716.