[1]
روحانی پ., ملک ا., کریمان آ., شجاعی ش. و احمدی بادی س. 2023. نقش تغذیه و میکروبیوتای دستگاه گوارش در بیماری التهابی روده کودکان. سلامت اجتماعی. 10, 4 (اکتبر 2023), 1–18.