[1]
پناهیان امیریس., اکبر نتاجک. و فخریم. 2021. اثربخشی بازی‌درمانی بر مشکلات برون‌سازی‌ شده کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه. سلامت اجتماعی. 8, 4 (نوامبر 2021), 43-54. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v9i1.31330.