[1]
احمدی ز., بزازیان س., تاجری ب. و رجب ا. 2021. مقایسه اثربخشی خنده درمانی و درمان راه حل محور گروهی بر امید به زندگی، معناجویی، شفقت به خود و کاهش قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع دو. سلامت اجتماعی. 8, 2 (می 2021), 205–220. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v8i2.28498.