[1]
موسوی ه.س. و خدابخشی کولایی آ. 2016. اثربخشی بازی‌درمانی گروهی به شیوة مراجع‌محوری بر ترس و اضطراب کودکان پیش‌دبستانی. سلامت اجتماعی. 3, 4 (اکتبر 2016), 261–269. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.13505.