[1]
قائدنیای جهرمی ع., حسنی ج., فرمانی شهرضا ش. و زارعی ف. 2016. بررسي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و طرحواره های هيجاني در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد، ترک کرده و افراد بهنجار. سلامت اجتماعی. 3, 4 (اکتبر 2016), 307–318. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.13266.