[1]
نژادکریم ا., سعیدی فرد ط., وحیدنیا ن. و احمدی خ. 2016. نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکلات عاطفی بعد از ازدواج. سلامت اجتماعی. 3, 4 (نوامبر 2016), 299–306. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.13176.