[1]
بهرامیس., راجیم. و بهرامین. 2016. دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی. سلامت اجتماعی. 3, 3 (دسامبر 2016), 248-255. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.13067.