راهنمای تائید پروف مقاله مجله سلامت اجتماعی

نویسنده محترم مسئول

با سلام و احترام،

بدینوسیله درخواست می‌شود که پروف مقاله قرارداده شده در سایت مجله را مورد بررسی نهایی قراردهید و چنانچه اشکالی مشاهده می‌کنید، در فایل پروف کامنت اصلاحی گذاشته شود. همچنین موارد اشکال در متن ایمیل مشخص شود. همانگونه که استحضار دارید با تائید پروف صحت مقاله خود را تائید می فرمائید و به علت انتقال مقاله به ناشر، امکان هیچگونه تغییر بعد از چاپ مقاله مقدور نمی باشد. بنابراین تقاضا می شود با دقت کامل بررسی و سپس تائید شود.

 • برای دیدن و دانلود فایل پروف در قسمت ویرایش شده یا  Copyediting بخش Copyedited  را ببینید..
  برای گذاشتن کامنت اصلاحی می توانید Ctrl and 6  همزمان فشار داده و بعد از تایپ کامنت آیکن  Sticky note   را به محل مورد نظر ببرید. یا از روش های دیگر Comment  فایل  PDF استفاده کنید.
 • خواهشمند است دقیقاً مطابق راهنمای زیر انجام شود: رعایت همه 8 بند ضرورری است
 1. با ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئول
  2. به ایمیل chj@sbmu.ac.ir
  3. رونوشت به همه نویسندگان
 2. در موضوع ایمیل بنویسید: تائید پروف کد 00000
  5. متن ایمیل:
  سردبیر محترم مجله سلامت اجتماعی، به اطلاع می رساند که نسخه پروف مقاله پیوست شده با عنوان "عنوان مقاله" بدقت مطالعه و مورد تایید همه نویسندگان می باشد، با تائید پروف پیوست، صحت همه مطالب مقاله از جمله افیلیشین نویسندگان را تائید می کنیم و می دانیم که بعد از چاپ مقاله تائید شده، امکان هیچگونه تغییر مقدور نمی باشد. همچنین متعهد می شویم که پس از چاپ مقاله درخواست اصلاح ننمائیم.
  6. لطفا یکی از دو متن زیر در ایمیل نوشته شود:
  الف- چنانچه اصلاحی در فایل پیوست انجام دادید، لطفا تغییرات بصورت متن نیز در ایمیل نوشته شود.
      ب- اگر فایل پروف اشکال نداشت، بنویسید فایل پیوست هیچ اشکالی نداشت.
 3. پروف تائید شده یا اصلاح شده را پیوست کنید.
  8. نام نویسنده مسئول و تاریخ
 • در صورت عدم رعایت همه بندهای راهنمای و تاریخ تعیین شده، نوبت انتشار از بین خواهد رفت و مجله هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
 • فرایند داوری و پذیرش در مجله با سرعت انجام می شود. ولی در صورت عدم رعایت الزامات و مهلت تعیین شده مقاله بایگانی می شود. در صورت بایگانی نیاز به سابمیت، هزینه و نوبت مجدد خواهد شد.

از همکاری شما تشکر می نمایم.

دکتر علی اصغر کلاهی، سردبیر مجله سلامت اجتماعی

پروف مقاله یا Galley Proofs چیست؟

بسیاری از پژوهشگران جوان و دانشجویان که اولین مقاله خود را نوشته اند با این سوال مواجه می‌شوند که پروف مقاله یا Galley Proofs چیست؟ زمانیکه مولف مقاله‌ای را به مجله جهت چاپ سابمیت می‌کند، چندین مرحله از زمان سابمیت تا چاپ وجود دارد که این مراحل نیازمند تعامل بین ادیتور مجله و کارکنان آن با نویسنده مقاله است. مقالاتی که داوری و ویراستاری می‌شوند، بعد از پذیرش علمی توسط مجله فورمت‌بندی می‌شوند و برای تائید به عنوان آخرین مرحله پیش از چاپ به مولف ارسال می‌گردد. 

پس نسخه پروف آخرین نسخه پیش از انتشار است که به نویسنده مسئول و سایر نویسندگان ارسال می شود و پس از تائید نویسندگان عیناً چاپ می شود.

بنابراین لازم است که همه نویسندگان نسخه پروف را بصورت دقیق مطالعه کنند و اشکالاتی از قبیل املای اسم نویسندگان، Affiliation، ایمیل، غلط های املایی، صحت اعداد و ... را مشخص نموده و به مجله برای تصحیح اعلام نمایند. سیاست مجله سلامت اجتماعی تهیه پروف مجدد و ارسال جهت تائید نویسندگان می باشد.

نکته مهم:

پس از تائید پروف و انتشار مقاله امکان تغییر در هیچ بخشی از مقاله وجود ندارد.

مجله سلامت اجتماعی این موضوع را بطور صریح در راهنمای تائید پروف ذکر کرده و از نویسنده مسئول می خواهد که تعهد بدهند که بعد از انتشار مقاله تقاضای تغییر نخواهند کرد. ولی مجله بعد از تائید پروف چنانچه هنوز مقاله منتشر نشده باشد با اخذ هزینه پروف مجدد را انجام می دهد.