1.
علیزاده اقدم م, کلهرنیا گل‌کار م, کلهرنیا گل‌کار م. پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی با میانجی‌گری بی‌تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان تهرانی. BEJ [اینترنت]. 7 مارس 2023 [ارجاع شده 1 دسامبر 2023];12(37):1-16. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/38727