1.
رستمی م, تقی‌پور ب. جایگاه قواعد اخلاقی در داوری اختلافات تجاری شرکت‌ها. BEJ [اینترنت]. 4 آوریل 2023 [ارجاع شده 2 دسامبر 2023];12(37):1-17. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/38690