1.
پاکزاد م, حلت‌آبادی فراهانی م, غفوری س, خسروی طناک م. رشد اجتماعی دانش‌آموزان: نقش پیش‌بین هوش اخلاقی و فرهنگ مدرسه. BEJ [اینترنت]. 26 نوامبر 2022 [ارجاع شده 25 فوریه 2024];12(37):1-11. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/38118