1.
مالمیر آ, عباسی ح, صریحی ر, مجرد م. بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و عملکرد سازمانی با میانجی‌گری اخلاق حرفه‌ای کارکنان. BEJ [اینترنت]. 5 آوریل 2023 [ارجاع شده 1 دسامبر 2023];12(37):1-16. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/37064