1.
رحیمی کلور ح, دهقانی قهنویه ع. تبیین نقش آمیخته بازاریابی اخلاقی در رابطه مصرف‌کننده با برند اخلاقی و هم‌آفرینی ارزش در شرایط کرونایی. BEJ [اینترنت]. 5 آوریل 2023 [ارجاع شده 1 دسامبر 2023];12(37):1-14. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/35640