1.
رضایی ح, جعفری م, شیری ج, رحمانی ف. مسؤولیت مدنی و کیفری ضابطین دادگستری در صورت نقض حقوق شهروندی. BEJ [اینترنت]. 20 فوریه 2021 [ارجاع شده 24 می 2024];8(1):185-200. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/33068