1.
نصریع, چاوشیم, سلیمان حشمتر, احسان‌پورس. معنای زندگی از نظر شوپنهاور و نیچه. BEJ [اینترنت]. 10 نوامبر 2018 [ارجاع شده 8 فوریه 2023];8(27):97-108. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/18936