1.
مصطفوی ح, شمسی گوشکی ا, عباسی م. اخلاق در گردشگري سلامت. BEJ [اینترنت]. 25 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 24 فوریه 2024];2(4):161-80. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14044