1.
عباسی م, رجبی ج, فروزنده م, منتظری م, نژاد سروری ن, اسدی م. اخلاق زیستی از منظر ادیان غیر ابراهیمی. BEJ [اینترنت]. 25 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 25 فوریه 2024];2(4):115-60. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14042