1.
سادات حسینی ا, الحانی ف, خسروپناه ع, بهجت‌پور ع. تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری. BEJ [اینترنت]. 25 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 25 فوریه 2024];2(4):93-114. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14041