1.
سادات حسینیا, الحانیف, خسروپناهع, بهجت‌پورع. تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری. Bioeth [اینترنت]. 25 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 28 می 2022];2(4):93-114. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14041